Samenvatting gegevensretentie

Deze samenvatting toont de standaardcategorieën en -doelen voor het bewaren van gebruikersinformatie. Bepaalde delen van het systeem kunnen meer specifieke categorieën en doelen hebben dan de hier vermelde.

Website

Categorie

Gegevens

Doel

Privacyverklaring
Bewaarperiode
2 jaren
Wettelijke basis
Overeenkomst (AVG Art. 6.1(b)) De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen

Gebruikers

Doel

Uw gebruikersaccount

Uw gebruikersaccount wordt 2 jaar bewaard. De gegevens in uw account worden enkel bewaard om de e-learning te kunnen maken, om u inzicht te geven in de resultaten of om u te kunnen begeleiden wanneer u vragen heeft over het functioneren van de e-learning.

Schorsen bij account toegevoegd met deelnemerslijst, via websitebestelling of handmatig
U heeft in totaal 3 maanden om een e-learning te maken. 3 maanden na het starten van de e-learning of 6 maanden nadat u aan een e-learning bent toegevoegd wordt uw account geschorst. Dat houdt in dat u vanaf dat moment niet meer kan inloggen. Op verzoek kan de schorsing ongedaan gemaakt worden, bijvoorbeeld om een certificaat te downloaden of om de e-learning alsnog af te ronden.

Schorsen bij LTI koppeling
Deelnemers van een LTI koppeling worden na een jaar geschorst. 

Uw account in totaal 2 jaar bewaard. Dit om u of uw werkgever nog inzicht te kunnen geven in de resultaten van de e-learning. Wilt u dat uw gegevens eerder verwijderd worden, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Bewaarperiode
2 jaren
Wettelijke basis
Overeenkomst (AVG Art. 6.1(b)) De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen

Cursuscategorieën

Doel

Bewaarperiode
Er is geen bewaarperiode gedefinieerd

Cursussen

Doel

Bewaarperiode
Er is geen bewaarperiode gedefinieerd

Activiteiten modules

Doel

Bewaarperiode
Er is geen bewaarperiode gedefinieerd

Blokken

Doel

Bewaarperiode
Er is geen bewaarperiode gedefinieerd